Adresa dhe Kontakte


Kontakte

United Motors Ltd.
Tiranë-Durrës Road, Km 4
Tiranë, Albania

P: +355 42 238 7000
M: +355 67 20 40 500
M:+355 67 20 40 601

E: info@mazda.al